lcars
logo
divider <<< Methogenické částice Mezon >>> divider

Metreon

Typ:
umělá
Výskyt:
VOY Jetrel

Popis

Umělé částice či snad prvek vytvářený intenzivní fúzní reakcí. Vytvářejí také metreonový plyn.

Roku 2153, když Enterprise NX-01 kapitána Archera vlétala do subprostorového koridoru v Delphské oblasti, navrhl poručík Reed, aby do něj loď vlétla nad kapsou metreonového plynu, což by skrylo její signaturu před Kovaalany (viz epizoda ENT ).

Roku 2371 zničil výron metreonové radiace pohon USS Olympia a způsobil její ztroskotání na čtvrté planetě nejmenované soustavy v Rutharianském sektoru v Beta kvadrantu (viz epizoda DS9 The Sound of Her Voice).

Na základě metreonových částic je založena zbraň hromadného ničení, tzv. metreonová kaskáda. Tuto zbraň použili Hakoniané k ukončení války, když jí zničili talaxianskou kolonii na měsíci Rynaxu. Kaskáda způsobila enormní úroveň metreonové radiace na měsíci. Vystavení tak vysoké úrovni radiace způsobuje metremeu, zhoubnou krevní chorobu. V roce 2371 doktor Jetrel, tvůrce metreonové kaskády, zemřel na následky ozáření, jemuž byl vystaven, když odstraňoval její následky (viz epizoda VOY Jetrel).

Kapsy nestabilních metreonů se nacházejí v sektoru 441 v oblasti zvané Vřesoviště. Roku 2375 je komandér Riker využil, když bojoval s loděmi Son'a. Zrodil se tak "Rikerův manévr" (viz film Star Trek: Insurrection).

Téhož roku skenoval USS Voyager kapitána Janewayové planetoid, který explodoval a lapil loď v oblaku metreonového plynu, což vyřadilo její impulsní pohon (viz epizoda VOY Think Tank).

divider <<< Methogenické částice Mezon >>> divider

© 2000–2023 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries (Casperium)