lcars
logo

Politika (státy, vlády, strany, frakce, odboj, ambasády…)

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palamarianská osvobozenecká brigáda

Anglicky:

Palamarian Freedom Brigade

Typ:

neznámý

Kvadrant:

zřejmě Alfa

Planeta:

Palamar

Lokace:

neznámý

Provozovatel:

Palamariané

První zmínka:

DS9 Business as Usual

Politická frakce vedená generálem Nassuc, bývalou pravou rukou regenta z Palamaru. Byla v opozici proti jeho silám, což regent vnímal jako zásadní zradu, a hodlal všechny, kdo Brigádu podporují, tj. 28 miliónů obyvatel území, vyhladit biologickou zbraní Varaxian LM-7, náhražkou mutagenního retroviru. Zbraň mu obstaral Hagath se svými spolupracovníky Gailou a Quarkem. V Quarkovi se ale hnulo svědomí a zajistil, aby se všechny tři strany sešly ve skladišti 5 stanice Deep Space Nine, kde začaly bojovat a byly nuceny se rozprchnout.

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X