lcars
logo

Planety

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dorvan V

Třída:

neznámá

Kvadrant:

Alfa

Soustava:

Dorvan

Satelity:

neznámé

Federace:

ne

Obyvatelé:

kolonizovaná planeta

Výskyt:

TNG Journey's End

Dorvan V je pátá planeta soustavy Dorvan nacházející se mezi prostorem Federace a Cardassijské unie, který byl smlouvou mezi Federací a Cardassií roku 2370 definován jako demilitarizovaná zóna. Je to původně neobydlená planeta třídy M.

Historie:
2350

Přesídlil sem kmen původních obyvatel Severní Ameriky ze Země, který hledal planetu ke kolonizaci od roku 2070. Do uzavření smlouvy mezi Federací a Cardassií proto Dorvan V spadala pod ochranu a jurisdikci Federace.

2370

Po ustavení demilitarizované zóny se Dorvan V ocitla pod cardassijskou jurisdikcí a USS Enterprise-D kapitána Picarda byla vyslána, aby Indiány přesvědčila o nutnosti přesídlit do prostoru Federace. Indiáni se ale přes tuto skutečnost rozhodli zůstat.
Wesley Crusher se zde setkal s Cestovatelem, který vystupoval v podobě Lakanty, a na jistý čas s ním odešel do vyšší úrovně existence.

Dorvan V
Dorvan V
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X