lcars
logo

Planety

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kesprytt III

Třída:

M

Kvadrant:

Alfa

Soustava:

Kesprytt

Satelity:

neznámé

Federace:

ne

Obyvatelé:

druh z planety Kesprytt III

Výskyt:

TNG Attached

Kesprytt III je třetí planeta soustavy Kesprytt. Je to s největší pravděpodobností planeta třídy M a je domovem vyspělého humanoidního druhu rozděleného do dvou nepřátelských národů Kesů a Pryttů, které mají ve 24. století vlastní státní útvary. Kesové tvoří tři čtvrtiny obyvatel, Pryttové čtvrtinu.

Historie:
2370

Kesové zažádali o členství ve Federaci, čímž vlastně zároveň žádali o výjimku, protože do Federace jsou zásadně přijímány sjednocené planety. USS Enterprise-D kapitána Picarda byla vyslána, aby posoudila situaci a oprávněnost jejich žádosti. Pryttové ale kapitána a doktorku Crusherovou unesli, protože byli přesvědčeni, že jsou kesskými špehy. Při řešení této situace se ukázalo, jak hluboké jsou rozpory a nedůvěra obou národů Kesprytt III a žádost o členství planety ve Federaci byla zamítnuta.

Kesprytt III
Kesprytt III
Kesprytt III
Kesprytt III
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X