lcars
logo

Planety

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sarthong V

Třída:

neznámá

Kvadrant:

Alfa nebo Beta

Soustava:

Sarthong

Satelity:

neznámé

Federace:

zřejmě ne

Obyvatelé:

Sarthongiané

Výskyt:

TNG Captain's Holiday

Sarthong V je zřejmě pátá planeta soustavy Sarthong. Je domovem Sarthongianů, kteří nemají příliš v lásce cizince. Na planetě se nacházejí ruiny, Sarthongiané ovšem nedovolují cizincům archeologické vykopávky a k těm, kdo tento zákaz nerespektují, nejsou shovívaví.

Historie:
2366

Vash plánovala návštěvu Sarthong V poté, co se na Rise seznámila s kapitánem Picardem z USS Enterprise-D. Kapitán vyjádřil obavy o její bezpečí a prosil ji, aby byla opatrná (viz epizoda TNG Captain's Holiday).

2367

Vash přes varování kapitána Picarda cestu do ruin na Sarthong V podnikla a dokonce dokázala přivézt odtamtud několik vzácných artefaktů (viz epizoda TNG QPid).

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X