lcars
logo

Ferengská Pravidla nabývání zisku

Zejména v mnoha epizodách seriálu Star Trek: Deep Space Nine, ale i v jiných seriálech a v mnoha knihách se setkáváme s ferengskými Pravidly nabývání zisku, souborem aforismů a maxim, jimiž se už staletí řídí ferengská společnost. Ač se nám ferengská společnost pravděpodobně zdá velmi exotická a značně odlišná od naší, překvapivě mnoho z nich k nám promlouvá a připomíná nám, že se někdy chováme pokrytecky. U každého pravidla udáváme, kdo a kde nás s ním seznámil. Pravidla, u nichž nebylo zmíněno jejich číslo, jsou uvedena na konci seznamu. Po kliknutí na text pravidla se zobrazí detailnější informace. Nečiníme si nárok na úplnost, a pokud se vám zdá, že jsme nějakou důležitou událost opomenuli nebo dokonce uvedli chybný údaj, uvítáme, když nás na to upozorníte.

nově přidané položky

Ferengská Pravidla nabývání zisku

anglicky:

Once you have their money, you never give it back.

epizoda:

DS9 The Nagus (Rom)

knihy:

The Klingon Way, Federation Travel Guide

anglicky:

The best deal is the one that makes the most profit.

kniha:

The 34th Rule (Quark)

anglicky:

Never spend more for an acquisition than you have to.

epizoda:

DS9 The Maquis, Part II (Quark)

kniha:

To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek

anglicky:

A woman wearing clothes is like a man in the kitchen.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Always exaggerate your estimates.

kniha:

Cold Fusion

anglicky:

Never allow family to stand in the way of opportunity.

epizoda:

DS9 The Nagus (Zek)

kniha:

Double Helix: Vectors (Rom, Quark)

poznámka:

V roce 2151 bylo toto pravidlo citováno trochu jinak: Nikdy nedovol rodině, aby stála v cestě zisku.

anglicky:

Keep your ears open.

epizoda:

DS9 In The Hands Of The Prophets (Odo)

anglicky:

Small print leads to large risk.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Opportunity plus instinct equals profit.

epizoda:

DS9 The Storyteller (Nog)

kniha:

The Making of ST:DS9

anglicky:

Greed is eternal.

epizody:

DS9 Prophet Motive (Quark), VOY False Profits (Arridor, Kol)

anglicky:

Even if it's free, you can always buy it cheaper.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Anything worth selling is worth selling twice.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Anything worth doing is worth doing for money.

knihy:

The Ferengi Rules of Acquisition, The Making of ST:DS9

anglicky:

Dead men close no deals.

kniha:

Demons of Air and Darkness

anglicky:

A deal is a deal...(until a better one comes along).

epizoda:

DS9 Melora (Quark)

anglicky:

A contract is a contract ... but only between Ferengi.

epizoda:

DS9 Body Parts (Rom, Quark, Brunt, Gint)

anglicky:

A Ferengi without profit is no Ferengi at all.

epizody:

DS9 Heart of Stone (Ben Sisko, Nog), DS9 Ferengi Love Songs (Quark)

kniha:

Double Helix:Vectors (Quark)

anglicky:

Satisfaction is not guaranteed.

epizoda:

DS9 Meridian (Quark)

anglicky:

He who dives under the table today lives to profit tomorrow.

kniha:

Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

anglicky:

Never place friendship above profit.

epizoda:

DS9 Rules of Acquisition (Quark)

anglicky:

A wise man can hear profit in the wind.

epizody:

DS9 Rules of Acquisition (Pel), VOY False Profits (Arridor, Kol)

kniha:

The 34th Rule (Quark)

anglicky:

Nothing is more important than your health ... except for your money.

epizoda:

ENT Acquisition (Ulis)

anglicky:

You pay for it... it's your idea!.

kniha:

Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

anglicky:

There's nothing more dangerous than an honest businessman.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

What's in it for me?

kniha:

Highest Score

anglicky:

A wise man knows that confidentiality equals profit.

kniha:

The Badlands, Part IV

anglicky:

Never make fun of a Ferengi's mother.

epizoda:

DS9 The Siege (Quark)

anglicky:

Insult something he cares about.

kniha:

Elite Force II

poznámka:

Někde je toto pravidlo uváděno jako doslov pravidla č. 31.

anglicky:

It never hurts to suck up to the boss.

epizoda:

DS9 Rules of Acquisition (Quark, Pel)

kniha:

The Making of ST:DS9

poznámka:

Brunt pronesl variaci tohoto pravidla (bez udání čísla): Nikdy není brzo lízt do zadku šéfovi.

anglicky:

War is good for business.

epizody:

DS9 Destiny (Quark), DS9 The Siege of AR-558 (Ezri Dax)

kniha:

The 34th Rule

poznámka:

Quark měl dodatek: Jen z dálky, čím blíž k frontě, tím méně ziskové to je.

anglicky:

Peace is good for business.

epizoda:

DS9 Destiny (Dax)

anglicky:

If it's free, take it and worry about hidden costs later.

kniha:

Arcade (Nog)

anglicky:

The early investor reaps the most interest.

kniha:

Reservoir Ferengi

anglicky:

She can touch your lobes but never your latinum.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Profit is its own reward.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Feed your greed, but not enough to choke it.

kniha:

The Buried Age

anglicky:

Never confuse wisdom with luck.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Never trust a man wearing a better suit than your own.

epizoda:

DS9 Rivals (Quark)

kniha:

The 34th Rule (Bractor)

anglicky:

The bigger the smile, the sharper the knife.

epizoda:

DS9 Rules of Acquisition (Pel)

kniha:

Preserver (Picard)

anglicky:

Reward anyone who adds to your profits so they will continue to do so.

kniha:

Arcade (Bokat)

anglicky:

Why ask, when you can take?

epizoda:

DS9 Babel (Quark)

anglicky:

Never trust anybody taller than you.

knihy:

Mission Gamma: Twilight, The 34th Rule

anglicky:

Take joy from profit, and profit from joy.

knihy:

Worlds of Deep Space Nine: Bajor, Fragments and Omens

anglicky:

Good customers are as rare as latinum. Treasure them.

epizoda:

DS9 Armageddon Game (Quark)

anglicky:

There is no substitute for success.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Free advise is seldom cheap.

epizoda:

DS9 Rules of Acquisition (Quark)

kniha:

The Making of ST:DS9

anglicky:

Keep your lies consistent.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

The riskier the road, the greater the profit.

epizody:

DS9 Rules of Acquisition (Pel), DS9 Little Green Men (Quark), DS9 Business as Usual (Gaila)

knihy:

The 34th Rule (Quark), Preserver (Lept)

anglicky:

Work is the best therapy - at least for your employees.

kniha:

Over a Torrent Sea

anglicky:

Win or lose, there's always Hupyrian beetle snuff

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Ferengi are not responsible for the stupidity of other races.

kniha:

Balance of Power (Tunk)

anglicky:

Knowledge equals profit.

epizoda:

VOY Inside Man (Barclay Hologram)

anglicky:

Home is where the heart is, but the stars are made of latinum.

epizoda:

DS9 Civil Defense (Quark)

anglicky:

Every once in a while, declare peace. It confuses the hell out of your enemies.

epizoda:

DS9 The Homecoming (Quark)

kniha:

The 34th Rule (Quark)

anglicky:

If you break it, you bought it.

kniha:

Star Trek Online

anglicky:

Beware of the Vulcan greed for knowledge.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

The flimsier the product, the higher the price.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Never let the competition know what you're thinking.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Learn the customer's weaknesses, so that you can better take advantage of him.

kniha:

Highest Score (Nog)

anglicky:

It ain't over 'til its over.

kniha:

Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

anglicky:

Ask not what you can do for your profits, but what your profits can do for you.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

There are many paths to profit.

kniha:

Highest Score (Nog)

anglicky:

Females and finances don't mix.

epizody:

DS9 Ferengi Love Songs (Rom), DS9 Profit and Lace (Quark, Nog)

kniha:

To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek

anglicky:

Expand or die.

epizoda:

VOY False Profits (Kafar)

poznámka:

V epizodě ENT Acquisition bylo toto pravidlo uvedeno jako pravidlo č. 45. Je možné, že během času bylo pořadí pravidel upraveno.

anglicky:

For every Rule, there is an equal and opposite Rule (except when there's not).

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Enough... is never enough.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Every man has his price.

epizoda:

DS9 In the Pale Moonlight (Quark)

kniha:

The 34th Rule (Quark)

anglicky:

Trust is the biggest liability of all.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Nature decays, but latinum lasts forever.

epizoda:

DS9 The Jem'Hadar (Quark, Nog)

anglicky:

Sleep can interfere with...

epizoda:

DS9 Rules of Acquisition (Nog)

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

poznámka:

Pravidlo zůstalo nedořečeno.

anglicky:

Faith moves mountains... of inventory.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

There is no honor in poverty.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Dignity and an empty sack is worth the sack.

epizoda:

DS9 Rivals (Quark)

anglicky:

Treat people in your debt like family ... exploit them.

epizody:

DS9 Past Tense, Part I (Ben Sisko), DS9 The Darkness and the Light (Worf)

anglicky:

Never have sex with the boss's sister.

epizoda:

DS9 Playing God (Quark)

anglicky:

Always have sex with the boss.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Everything is for sale - even friendship.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Even a blind man can recognize the glow of Latinum.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

You can't make a deal if you're dead.

epizoda:

DS9 The Siege of AR-558 (Quark)

anglicky:

Wives serve, brothers inherit.

epizoda:

DS9 Necessary Evil (Odo)

anglicky:

Only fools pay retail.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Only fools sell wholesale.

kniha:

Legends of the Ferengi

anglicky:

There's nothing wrong with charity... as long as it winds up in your pocket.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

People love the bartender.

kniha:

Fearful Symmetry

anglicky:

Sell the sizzle, not the steak.

kniha:

Deep Space Mine (DS9 komiks)

anglicky:

Even in the worst of times, someone turns a profit.

epizoda:

DS9 Wrath of the Prophets (Rom)

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Whisper your way to success.

epizoda:

DS9 Treachery, Faith and the Great River (Nog)

anglicky:

Know your enemies... but do business with them always.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Not even dishonesty can tarnish the shine of profit.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

A Ferengi waits to bid until his opponents have exhausted themselves.

kniha:

Balance of Power

anglicky:

Let others keep their reputation. You keep their money.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Hear all, trust nothing.

epizoda:

DS9 Call to Arms (Nog)

anglicky:

A Ferengi waits to bid until his opponents have exhausted themselves.

kniha:

Balance of Power (Tunk)

anglicky:

Never cheat a Klingon... unless you're sure you can get away with it.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

It's always good to know about new customers before they walk in your door.

epizoda:

DS9 Whispers (Odo)

anglicky:

Location, location, location.

kniha:

The Soul Key

anglicky:

A Ferengi chooses no side but his own.

kniha:

Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

anglicky:

The justification for profit is profit.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

New customers are like razor-toothed gree-worms. They can be succulent, but sometimes they bite back.

epizoda:

DS9 Little Green Men (Pel)

anglicky:

Sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer.

epizoda:

DS9 Ferengi Love Songs (Zek)

anglicky:

Employees are the rungs on the ladder of success. Don't hesitate to step on them.

epizoda:

DS9 Bar Association (Grimp)

anglicky:

Never begin a negotiation on an empty stomach.

epizoda:

DS9 The Maquis, Part I (Quark)

kniha:

Federation Travel Guide

anglicky:

Never gamble with a telepath.

kniha:

The Laertian Gamble (Quark)

anglicky:

You can't free a fish from water.

epizoda:

DS9 Past Tense, Part I (Quark)

kniha:

Preserver (Lept)

anglicky:

Always know what you're buying.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Possession is eleven tenths of the law!

kniha:

Balance of Power (Quark)

anglicky:

Beware the man who doesn't take time for Oo-mox.

epizoda:

DS9 Who Mourns For Morn? (Quark)

knihy:

The Ferengi Rules of Acquisition, To Seek Out New Life: The Biology of Star Trek

anglicky:

Latinum lasts longer than lust.

epizoda:

DS9 Ferengi Love Songs (Rom)

anglicky:

Duck; death is tall.

kniha:

Twilight

anglicky:

You can't buy fate.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Never be afraid to mislabel a product

epizoda:

DS9 Body Parts (Gint)

kniha:

Preserver (Picard)

anglicky:

More is good... all is better.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Synthehol is the lubricant of choice for a customer's stuck purse.

kniha:

Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds

anglicky:

A wife is a luxury... a smart accountant a neccessity.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

A wealthy man can afford everything except a conscience.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

Never let doubt interfere with your lust for latinum.

epizoda:

DS9 Bar Association (Rom)

anglicky:

When in doubt, lie.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

If you believe it, they believe it.

kniha:

Star Trek Titan: Taking Wing

anglicky:

If it ain't broke, don't fix it.

kniha:

Ferenginar: Satisfaction Is Not Guaranteed

anglicky:

Deep down, everyone's a Ferengi.

kniha:

The Ferengi Rules of Acquisition

anglicky:

No good deed ever goes unpunished.

epizody:

DS9 The Collaborator (Quark), DS9 The Sound of Her Voice (Quark)

anglicky:

When Morn leaves, it's all over.

epizoda:

DS9 The House of Quark (Quark)

anglicky:

After you've exploited someone, it never hurts to thank them. That way, it's easier to exploit them next time

epizoda:

VOY False Profits (Neelix)

kniha:

Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds

anglicky:

The more time they take deciding, the more money they will spend.

kniha:

Stowaways

anglicky:

The greater the amount you are taking from someone, the greater the distraction must be.

kniha:

Stowaways (Nog)

anglicky:

A bargain usually isn't.

kniha:

Stowaways (Nog)

anglicky:

One person's secret is another person's opportunity.

kniha:

The Pet (Jake)

anglicky:

The hand that holds the latinum may also hide a dagger.

kniha:

Devil in the Sky (Picard)

anglicky:

You can tell a great deal about a man from his shoes.

kniha:

Highest Score (Nog)

anglicky:

Time's an asset.

epizoda:

VOY False Profits (Obchodník)

anglicky:

Your goods are now my goods.

epizoda:

VOY False Profits (Obchodník)

anglicky:

Exploitation begins at home.

epizoda:

VOY False Profits (Obchodník)

anglicky:

When you see a good deal, jump on it.

epizoda:

VOY False Profits (Arridor, švec)

anglicky:

A Ferengi without a head for business has no future.

kniha:

Saratoga (Quark)

anglicky:

Business is business, even among friends.

kniha:

Saratoga (Nog)

anglicky:

Everything has a price.

kniha:

Saratoga (Odo)

anglicky:

Ears open, eyes wide.

kniha:

Federation (Pol)

anglicky:

There's a Rule of Acquisition to cover everything, but that doesn't mean one's always got to be applied.

kniha:

The 34th Rule (Quark)

anglicky:

It's better to live on one's feet than to die on one's knees.

kniha:

The 34th Rule (Zek)

anglicky:

A good negotiation should be savored, like a good wine.

kniha:

The 34th Rule (Quark)

anglicky:

A man is only worth the sum of his possessions.

kniha:

Rebels: The Liberated (Quark)

poznámka:

I když bylo bez čísla, bylo mezi prvními 173 oficiálními a podle Krema jedno z nejdůležitějších.

anglicky:

When no appropriate rule applies, make one up.

kniha:

Double Helix: Quarantine (Shep)

anglicky:

When the messenger comes to appropriate your profits... kill the messenger.

epizoda:

VOY False Profits

anglicky:

Time, like latinum, is a highly limited commodity.

epizoda:

DS9 Bar Association

anglicky:

Always inspect the merchandise before making a deal.

epizoda:

DS9 The Abandoned

anglicky:

Money is money, but females are better.

epizoda:

DS9 Life Support

poznámka:

Osobní pravidlo citované Nogem.

anglicky:

A good lie is easier to believe than the truth.

epizoda:

VOY Shattered

anglicky:

If that's what's written, then that's what's written.

epizoda:

DS9 Favor the Bold

anglicky:

Always get somebody else to do the lifting.

kniha:

N-Vector (komiks)

anglicky:

Never get into anything that you can't get out of.

kniha:

N-Vector (komiks)

anglicky:

An angry man is an enemy, and a satisfied man is an ally.

kniha:

Antimatter

anglicky:

The less employees know about the cash flow, the smaller the share they can demand.

kniha:

Betrayal

anglicky:

Only a fool passes up a business opportunity.

Počet zobrazených hesel: 153

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X