lcars
logo

Druhy

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fotonové bytosti 2

Anglicky:

Photonic lifeform

Vzhled:

fotonové

Kvadrant:

subprostor

Domovský svět:

neznámý

Členství ve Federaci:

ne

Zástupci:

nejsou známí

Poprvé na obrazovce:

VOY Bride of Chaotica!

Poprvé ve světě ST:

VOY Bride of Chaotica!


Je to životní forma existující v subprostoru, je tvořená fotony. Vzhled pozemských mužů z první poloviny 20. století jim dal simulátor.

O pokročilosti jejich technologie, pokud nějakou mají, nemáme žádné informace. Podle svých vlastních slov nikdy neslyšeli o životě na biochemické bázi, znali pouze ten fotonový.

Roku 2375 byl USS Voyager zachycen v místě, kde se protíná prostor se subprostorem, a oni se jakýmisi portály dostali do simulátoru právě v okamžiku, kdy běžel program, jedno z dobrodružství kapitána Protona. Na základě svých vědomostí považovali doktora Chaotiku a jeho vojsko za skutečné, zatímco posádku považovali za iluzi. Chaotica hrozil, že dobyde jejich svět, a proto s ním vedli válku. Právě otevřené portály ze subprostoru držely Voyager na místě, proto musel Doktor, vystupující v souladu s programem jako prezident Země, vyjednat klid zbraní a jejich odchod výměnou za to, že kapitán Proton Chaotiku porazí. Fotonové bytosti se pak opravdu stáhly a Voyager mohl odletět.

fotonové bytosti
fotonové bytosti
fotonové bytosti
fotonové bytosti
# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X