lcars
logo

Druhy

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

druh 5174

Alternativy:

5174 (borgské označení)

Anglicky:

species 5174

Vzhled:

neznámý

Kvadrant:

Delta

Domovský svět:

neznámý

Členství ve Federaci:

ne

Zástupci:

nejsou známí

Poprvé na obrazovce:

VOY Hunters

Poprvé ve světě ST:

VOY Hunters


O vzhledu druhu s borgským označením 5174 nevíme nic. Je jisté, že mají hmotná těla s kostmi.

Jedná se jistě o technologicky vyspělý druh létající vesmírem. Borgové před časem našli malou loď tohoto druhu s mrtvolami posádky znetvořenými stejným způsobem, jakým byla znetvořena mrtvola ve vesmírné lodi poblíž hirogenské komunikační sítě, kam roku 2374 doletěl USS Voyager kapitána Janewayové.

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X