lcars
logo

Civilizace a kultura

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dakeen

Alternativy:

Klášter Dakeen

Anglicky:

Dakeen Monastery

Typ:

planetární

Kvadrant:

Alfa

Planeta:

Bajor

Lokace:

Bajorská soustava

Provozovatel:

Bajorané

První zmínka:

DS9 The Collaborator

Klášter Dakeen je náboženské útočiště na Bajor. Vedek Bareil tam pobýval během cardassijské okupace v době, kdy došlo k masakru v údolí Kendra. Jelikož během svého pobytu v klášteře neměl vůbec žádný kontakt s vnějším světem, dokázala roku 2369 major Kira ze stanice Deep Space Nine, že nebyl cardassijský kolaborant, i když Bareil tvrdil, že byl (viz epizoda DS9 The Collaborator).

Roku 2374 doporučoval kapitán Sisko admirálu Rossovi, aby navštívil Bajor, zejména klášter Dakeen (viz epizoda DS9 Favor the Bold).

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X