lcars
logo

Civilizace a kultura

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bajorský vědecký ústav

Anglicky:

Bajoran Institute of Science

Typ:

planetární

Kvadrant:

Alfa

Planeta:

Bajor

Lokace:

neznámý

Provozovatel:

Bajorané

První zmínka:

DS9 The Alternate

Výzkumný ústav na Bajoru.

Doktor Mora Pol zde studoval Oda po jeho objevení v Denorioském pásu. Odo ústav opustil v roce 2365 a odešel na stanici Terok Nor.

# A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2000–2017 Webdesign: Samuel David Thorn, CZ Kontinuum Star Trek fan klub; Pozadí: Simply Pastel Night Sky by Ali Ries

Zavřít X